ကပ္ေရာဂါ ကာလမွာ လူသားခ်င္းစာနာၿပီး ေမတၱာ တရား ႀကီးမားသူေတြ ေပၚထြက္လာခဲ့ တာကေတာ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အတြက္ အားတက္ စရာပါပဲ။ ၿဗိတိန္ နိုင္ငံမွာ ေနထိုင္တဲ့ အသက္ ၈၉ ႏွစ္အရြယ္ အဘြားအို တစ္ေယာက္ […]